Spring naar content

Ons nieuws

Het lanceringsevent kort samengevat

22/06/2022

Image_Actualite_nouvelle
Image_Actualite_nouvelle

SeaCoop, de nieuwe Belgische coöperatie voor windturbines in de Noordzee, is op woensdag 15 juni officieel ingehuldigd.
Onze coöperatie, die is opgericht door 33 Vlaamse en Waalse coöperaties van burgers die actief zijn op het gebied van hernieuwbare energie (REScoops), hield eraan alle mensen die actief zijn op het gebied van hernieuwbare energie samen te brengen om haar oprichting te vieren en zowel haar doelstellingen als de middelen om deze te verwezenlijken nader toe te lichten.

Zo’n 125 mensen woonden de officiële startconferentie bij. Het was een unieke gelegenheid om de belangrijkste spelers uit de offshore-energiesector en de leden van de burgercoöperaties die bij dit grote project betrokken zijn, bijeen te brengen. Ook aanwezig waren academici, leden van het middenveld, de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België, en ook een vertegenwoordiging van het kabinet van de Minister van Energie, mevrouw Van der Straeten en het kabinet van de Minister van Energie van het Waalse Gewest, de heer Henry.

Tijdens deze conferentie lichtte An Stroobandt van het kabinet van de Minister van Energie de doelstellingen van België inzake offshore-energie toe, alsook de wens van de federale regering om de burgers hierbij te betrekken. Dirk Holemans van Oikos blikte terug op het ontstaan en de grondslagen van deze “energiedemocratie in actie”. Michel Huart van de ULB lichtte de rol van burgercoöperaties in de energietransitie toe om het gedecentraliseerde aanbod en de vraag op elkaar af te stemmen. Koen Schoors van Ugent maakte een onderscheid tussen rechtstreekse burgerparticipatie en louter financiële participatie in toekomstige offshore-windmolenparken, en benadrukte de toegevoegde waarde van de eerste.

Ter afsluiting van de presentaties presenteerde Philippe Awouters, bestuurder van SeaCoop, de doelstellingen van de coöperatie: een belang van 20% nemen in de offshore windmolenparken en de daar geproduceerde elektriciteit via de coöperatieve leveranciers COCITER en Ecopower naar de Belgische huishoudens en KMO’s brengen. Dit mechanisme voor kortetermijnvoorziening door en voor burgers moet zorgen voor een duurzame verankering van hernieuwbare energie in Belgische handen en voor prijsstabiliteit in het belang van iedereen.

Tom Willems, Voorzitter van SeaCoop, sloot de dag af door te wijzen op het succes van het startevent, die de noodzaak van de richting die SeaCoop wil uitgaan bevestigt en ons motiveert om de volgende fasen aan te pakken:

  • Zorgen voor participatie van de burgers in de volgende offshoreparken, enerzijds door adequate mechanismen voor te stellen die in de toekomstige aanbesteding moeten worden opgenomen, en anderzijds door actoren te ontmoeten die een offerte zullen indienen en aldus mogelijke partners zijn van SeaCoop.
  • De benodigdheden ontwikkelen (balanceringinstrumenten, financiering, enz.) om deze elektriciteit aan te kopen en aan Belgische gezinnen en KMO’s te leveren.
  • Alle mogelijkheden overwegen om de risico’s voor de burgers die aan dit grote gezamenlijke project zullen deelnemen tot een minimum te beperken.

De dag in beeld: LINK
De presentaties van de openingsconferentie: